“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

788

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) PİRİDOKSİN AZOTÖRƏMƏLƏRİNİN (MERKURİONLARIN) HÜCEYRƏ KU...

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Almaz İ.Əsədova,Səidə Q.Zeynalova,Fəridə H.Heydərova,Tamilla İ.Hacıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası, mikrobiologiya və virusologiya kafedraları, AR SN, V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

2) BƏZİ ÇOXKOMPONENTLİ SƏNAYE PREPARATLARINDA NİKOTİN TURŞ...

Vaqif H.İsgəndərov,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

3) TƏRKIBINDƏ SİTOTOKSİK AKTİVLİYƏ MALİK SESKVİTERPEN LAKT...

İlhamə R.Cahangirova,Siracəddin V.Sərkərov

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

4) BƏZİ BİTKİ VASİTƏLƏRİNİN ANTİVİRUS FƏALLIĞI...

Namiq N.Əliyev,Lalə İ.Rüstəmova,Kamal N.Əliyev,Naibə P.Mehdiyeva,Almaz İ.Əsədova,Sədrəddin M.Qurbanov,Tamilla İ.Hacıyeva,Fəridə H.Heydərova

AR SN, V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu, Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

5) TRAQAKANTDAN HIDROFIL MƏLHƏM ƏSASININ HAZIRLANMA TEXNOL...

Sərxan Ə.Tağıyev,Cəmilə C.Sailova,Tamilla Ə.Əmirəliyeva,Samir A.Müslümzadə

technology-of-preparation-hydrofil-ointment-basis-with-tragacant-and-studying-of-its-some-biopharmaceutical-properties

6) «FAGOLIN» MƏLHƏMİ ÜÇÜN MƏLHƏM ƏSASININ SEÇİLMƏSİ VƏ HAZ...

Tahir A.Süleymanov,Ceyhun A.Tahirov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

7) FITOVASITƏLƏRİN ÇEŞİDİNİN STRUKTURU

Nailə S.Zülfüqarova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

8) AZƏRBAYCANDA HOMEOPATİK DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN MARKETİNQİ...

Sevinc H.Məhərrəmova

Azərbaycan Tibb Universiteti, latın dili kafedrası

9) SAXTA DƏRMANLARA QARŞI MÜBARIZƏ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ KONFRAN...

Mehriban S.Əlizadə

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi, Mərkəzi Laboratoriya

10) NORMODIPIN ILƏ HİPERTONİYA XƏSTƏLİYİNİN TERAPİYASI...

Sona M.Qəhrəmanova,İradə S.Həsənova,Adil B.Baxşəliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, klinik farmakologiya kafedrası, AR SN, C. Abdullayev adına ET Kardiologiya kafedrası

11) MELBEK-FORTENİN (MELOKSİKAMIN) REVMATOİD ARTİRİTLİ XƏST...

Nağdəli T.Zamanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, I daxili xəstəliklər və reanimatologiya kafedrası

12) XONDROITIN-SULFATIN GİCGAH-ÇƏNƏ OYNAĞININ SKLEROZLAŞDI...

Elçin T.Əhmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ağız boşluğu və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

13) TAC DAMARLARININ SPAZMI ZAMANI ÜRƏK ƏZƏLƏSİNDƏ BAŞ VERM...

Natella V.Kərimova

Azərbaycan Tibb Universiteti, klinik farmakologiya kafedrası və ETM

14) ARTERİAL HİPERTONİYA OLAN XƏSTƏLƏRDƏ PERİNDOPRİLİN TƏTB...

Əhməd M.Babayev

AR SN, C. Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu