“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

2641

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) SAĞLAMLIQ VƏ FARMAKOTERAPIYA: TƏRƏFDARLARI VƏ O...

Nadir İ.Hüseynov

Azərbaycan Tibb Universiteti, fizioterapiya kursu

2) AZƏRBAYCANDA ALI ƏCZAÇILIQ TƏHSILIN YARANMASININ 70 IL...

Hafiz M.Əliyev,Bahadur M.Hüseynov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası və latın dili kafedraları

3) AMPISILLIN-TRIHIDRATIN MIQDARI TƏYINI ÜSULLARININ MÜQAY...

Həsən M.Babazadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

4) VITAMINLI PREPARATLARDA PIRIDOKSIN-HIDROXLORIDIN MAYE ...

Hafiz M.Əliyev,Nizami İ.Ağayev,Vaqif H.İsgəndərov,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası , AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

5) SALVIA VERTICILLATA L. YARPAQLARININ POLIFENOL BIRLƏŞM...

Sənəm E.Əliyeva,Tahir A.Süleymanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

6) BIOLOJI MAYELƏRDƏ A TSIKLAMELININ TƏYINI

Hacıağa R.İslamov,Qayıbverdi B.İskəndərov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

7) BƏZİ ÖLKƏLƏRİN FARMAKOPEYALARINDA DƏRMAN BİTKİ XAMM...

Yuliya A.Smirnova,Tatyana L.Kiselyova

Rusiya Federasiyası SSİN, Ənənəvi Diaqnostika və Müalicə Üsullarının Federal Elmi Klinik-Eksperimental Mərkəzi

8) AZƏRBAYCANIN BIR SIRA REGIONLARINDA ƏHALI AR...

Fərəh İ.Mədətli

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

9) BƏZI PIRIDOKSIN AZOTÖRƏMƏLƏRININ ANTIBAKTERIAL FƏALLIĞI...

Fəridə H.Heydərova

AR SN, V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

10) ÜRƏYİN İŞEMİYASI ZAMANI ZƏFƏRAN EKSTRAKTININ ...

Rəna Ə.Sadıxzadə

Азярбайжан МЕА, А.И.Гарайев адына Физиолоэийа Институту

11) HİPERTROFİK KARDİOMİOPATİYALI XƏSTƏLƏRDƏ BİSOPROLO...

Ariz N.Xəlilov,Adil B.Baxşəliyev,Sona M.Qəhrəmanova,İradə Q.Həsənova,Tahir M.Əhmədov

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

12) MİOKARD İNFARKTI KEÇİRMİŞ XRONİK OBSTRUKTİV AĞC...

Arzu İ.Mürsəlova,Cəbrayıl T.Məmmədov,Adil B.Baxşəliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, II daxili xəstəliklərin propedevtikası kafedrası, klinik farmakologiya kafedrası

13) BƏZI DƏRMAN PREPARATLARININ SISTEM VƏ LOKAL IMMUNITET G...

Rafail V.Sadıqov,Leyli M.Əhmədova,Gülüstan K.Hacıyeva,Lalə V.Həsənova,Dilarə Q.Qafarova

Ə. Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, METL

14) ATOPIK BRONXIAL ASTMALI UŞAQLARDA RONKOLEYKIN AEROZOL...

Amaliya A.Əyyubova,Nərgiz H.Sultanova

Azərbaycan Tibb Universiteti, II uşaq xəstəlikləri kafedrası

15) XRONIK DESTRUKTIV AĞ CIYƏR VƏRƏMI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ AĞ CI...

Rafiq İ.Bayramov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ağ ciyər xəstəlikləri kafedrası

16) SABIT GƏRGINLIK STENOKARDIYASI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ IVABRAD...

Rufulla F.Abdullayev,Adil B.Baxşəliyev,Nərgiz N.Nağıyeva

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

17) GƏNCLƏRDƏ TƏŞVİŞLİ DEPRESSİV POZULMALARIN TƏN...

Əhməd H.Kazımov,Ofeliya M.Çobanova

Azərbaycan Tibb Universiteti, normal fiziologiya kafedrası Bakı şəhəri Səhiyyə İdarəsi, Ruhi-Əsəb Xəstəlikləri dispanseri

18) DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN İSTEHSAL ŞƏRAİTİNƏ AID MÜASİR...

Əbülfəz A.Abdullazadə,Cəmilə C.Sailova,Ehtiram H.Əzimov,Rauf V.Əfəndiyev,Afət T.Tağıyeva,Razim T.Şükürov

AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

19) ORİJİNAL VƏ JENERİK PREPARATLARIN EKVİVALENTLİYİNİ...

Fərid İ.Əliyev,Aygün İ.Kərimova

AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

20) BIYAN ƏSASINDA OLAN KOSMETIK VASITƏLƏR

Əfsanə E.Məmmədova,Məhbubə N.Vəliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti,əczaçılıq texnologiyası,əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

21) SİSTEMLİ ENZİMOTERAPİYA

Nadir İ.Hüseynov,Nərgiz N.Hüseynova

ARDNŞ, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası