“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

981

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) AMPİSİLLİN PREPARATLARININ YODOMETRİYA VƏ MERKURİMET...

Həsən M.Babazadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

2) BƏZI PIRIDOKSIN AZOTÖRƏMƏLƏRIN (MERKURIONLAR) SINK-KOMP...

Fəridə H.Heydərova

AR SN,V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

3) SELENTƏRKIBLI DIIMIDLƏRIN SINTEZI VƏ ANTIMIKROB AKTIVLI...

Elnur Ş.Məmmədov,Dilarə S.Vəliyeva,Firəngiz M.İbrahimova,Nahidə K.Niyazova,Elmira A.Axundova,Sevinc D.Dadaşоva

Azərbaycan MEA, M. F. Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası

4) AĞ NAFTALAN YAĞI FRAKSİYALARININ CİRƏNİN EFİR Y...

Vaqif M.Abbasov,Səidə Q.Zeynalova,Gülşən R.Rəsulova,Gültəkin Ə.Nəcəfova,Zülfiyyə V.Abbasova

Azərbaycan MEA, akad. Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu Azərbaycan Tibb Universiteti, mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

5) A TSİKLAMELİNİN KIMYƏVI TƏDQIQI

Hacıağa R.İslamov,Qayıbverdi B.İskəndərov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

6) FARMAKOTERAPİYANIN ƏSAS ASPEKTLƏRİ HAQQINDA

Arzu A.Bəydəmirova,Adil B.Baxşəliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, klinik farmakologiya kafedrası

7) METABOLİK SİNDROMU OLAN II-III FUNKSİONAL SİN...

Vüsal Ş.Məmmədov

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

8) MÜALICƏYƏ QƏDƏR VƏ SONRA SÜD VƏZININ XƏRÇƏNGI OLAN XƏST...

Mohaməd A.Əl-Həfni,Sevil T.Kərimova,Arif M.Əfəndiyev,Akif H.Hacıyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası

9) QLÜKOZA-6-FOSFATDEHİDROGENAZA FERMENTİNİN ÇATIŞMAZLIĞI ...

Tahirə Ə.Əsgərova,Gülarə Ə.Vəliyeva,Gülşən Т.Həsənova

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası

10) HCV-İNFEKSİYASI ZAMANI BİOKİMYƏVİ VƏ İMMUNOLOJİ POZ...

Ləman R.Talışınskaya,İlhamə A.Kərimova,Faiq Q.İslamzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası

11) HERPES, B, C VIRUSLU HEPATITLƏR FONUNDA HAMILƏLƏRİ...

Sevinc A.Mərdanova

AR SN, V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

12) ANGIOTENZINÇEVIRƏN FERMENTIN INHIBITORLARI OLAN PREPARA...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

13) MÜALİCƏVİ-КОSMETOLOJİ КREM VƏ ONUN FİZİKİ-KİMYƏVİ GÖ...

Zeynəb K.Kərimova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

14) «ROZXMELIOSPORITSA» FITOKOMPOZISIYASI VƏ ONUN NEYROFARM...

Ramiz A.Axundov,Cəmilə Ə.Piriyeva,Sərxan Ə.Tağıyev,Vüsalə R.Qaraxanova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ETM-in farmakologiya şöbəsi, Əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

15) ÜST TƏRƏFİNDƏN ƏCZAÇILIQ SAHƏSİNDƏ 2009-cu İLDƏ T...

Fərid İ.Əliyev

AR  SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi