“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

1199

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ ƏCZAÇI KADRLARIN H...

Hafiz M.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

2) RESPUBLİKADA İSTEHSAL OLUNAN VİTAMİNLİ PREPARATLARDA Nİ...

Nizami İ.Ağayev,Vaqif H.İsgəndərov,Fərid İ.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

3) Salvia verticillata L. və Salvia glutinosa L. OTUNUN...

Sənəm E.Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

4) ETİBARLI İSTEHSALAT PRAKTİKASININ (GMP) İNKİŞAF ...

Əbülfəz A.Abdullazadə,Cəmilə C.Sailova,Ehtiram H.Əzimov,Rauf V.Əfəndiyev,Razim T.Şükürov

AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

5) RESPUBLİKA ƏCZAÇILIQ BAZARINDA TƏMSİL OLUNAN XAR...

Kəmalə İ.Cəlilova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

6) ƏCZAÇILIQ BAZARINDA OPTIK VASITƏLƏRIN MARKETINQ...

Aynur B.Bağırova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

7) BİOLOJİ KİMYA KAFEDRASININ ELMİ-TƏDQİQAT FƏALİYYƏTİ HAQ...

Arif M.Əfəndiyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası

8) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA QEYDİYYATA ALINMIŞ DƏRMA...

Pərvanə A.Şəfiyeva

AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

9) ANTITROMBOSİTAR DƏRMAN PREPARATLARININ KƏSKİN KORON...

Elşən A.Şadlinski,Fatimə D.Hüseynova,İldırım İ.Babayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakologiya kafedrası