“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

741

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) QLİSİRRİZİN TURŞUSU ƏSASINDA MÜALİCƏVİ -KOSMETOLO...

Həmzə Ö.Əzizbəyov1,Əfsanə E.Məmmədova2,İlqar Ə.Həsənov3

15 saylı Bakı şəhəri Kliniki Xəstəxanası, yanıq şöbəsi 2Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası 3“Ömür” klinikası3, Bakı şəhəri

2) ƏCZAÇILIQDA ANALİTİK ÜSULLARIN VALİDASİYASI

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Rauf V.Əfəndiyev2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

3) 2H-1-BENZOPİRAN-2-ON SIRASINDAN OLAN FLÜORESSENT REAGEN...

Azad Z.Abışev1,Elsevər M.Ağayev1,Elvira A.Solodskaya1,Stanislav V.Qadzikovskiy1,Luyen D.Nguyen2,Hay V.Nguyen2

1Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası 2Hanoy Əczaçılıq Universiteti, Vyetnam

4) FRAXINUS EXCELSİOR L. YARPAQLARININ MORFOLOJİ-ANA...

Tahir A.Süleymanov,Elvin H.Kərimli,Yusif B.Kərimov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

5) DƏRMAN MADDƏLƏRİNİN DAŞIYICILARI OLAN LİPOSOMLAR ...

Cəmilə C.Sailova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

6) PRODƏRMANLAR, ONLARIN YARADILMASI VƏ ƏHƏMİYYƏTİ HAQQIN...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

7) ÇANAQ ENDOMETRIOZU VƏ UŞAQLIQ ADENOMIOZU OLAN XƏSTƏLƏRD...

İslam Ş.Mahalov,Hicran F.Bağırova

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, I və II mamalıq-ginekologiya kafedraları

8) SABİT GƏRGİNLİK STENOKARDİYA OLAN XƏSTƏLƏRDƏ L-A...

Rufulla F.Abdullayev,Azər Ə.Məlikov

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

9) REANIMASIYADAN SONRAKI DÖVRDƏ QARACIYƏRDƏ HISTO-MORFOLO...

Gülnarə H.İbrahimova,Məlahət B.Talışinskaya,Aidə C.Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası