“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

820

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) Iris medwedewii Fomin VƏ I. carthaliniae Fomin BİTKİLƏR...

Cavanşir İ.İsayev,Həmid M.Qurbanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

2) DƏRMANLARIN KEYFİYYƏTİNİN TƏYİNİNDƏ “HƏLLOLMA” VƏ PEŞ...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Polad F.Hacıbalayev2,Rauf V.Əfəndiyev2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

3) 2-(BENZOİLAMİNO)(2-OKSOİNDOLİN-3-İLİDEN) ASETAT TURŞUS...

Sergey V.Kolesnik,Aleksandr A.Altuxov,Elşən Y.Əhmədov,Erika L.Taryanik

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov şəhəri, Ukrayna

4) XROM METAL ZƏHƏRİNİN MƏHKƏMƏ-KİMYƏVİ ANALİZİNDƏ QOŞ...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Kəmalə B.Bədəlova,Elman S.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

5) Fraxinus excelsior L. və Fraxinus viridis Michx. MEYV...

Elvin H.Kərimli1,Tahir A.Süleymanov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası 2Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

6) İSTİOT NANƏSİ YARPAQLARININ FENOL BİRLƏŞMƏLƏRİNİN T...

K.V.Andrianov,Yuliya A.Fedçenkova,Olqa P.Xvorost

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov şəhəri, Ukrayna

7) Phlomis (ÖDOTU) CİNSİNƏ AİD NÖVLƏRİN KİMYƏVİ TƏRKİBİ VƏ...

Tahir A.Süleymanov,Aytən S.Şükürova

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

8) ƏCZAÇI MÜTƏXƏSSİSLƏRİN PEŞƏKARLIQ POTENSİALININ VƏZİ...

Elmira A.Quliyeva,Nigar Ə.Əzizzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılığın texnologiyası, iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası