“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

784

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) 2-((4-MORFOLİNFENİL)AMİN)-2-OKSOETİL PİPERAZİN-1-KARBOD...

Tahir A.Süleymanov1,Yusuf Özkay2,Çingiz Y.Şükürov1

1Azərbaycan Tibb Universiteti,əczaçılıq kimyası kafedrası 2Türkiyə Cümhuriyyəti, Anadolu Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

2) PARA-AMİNBENZOY TURŞUSU VƏ BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİ İLƏ PİRİDOKS...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev1,Fəridə H.Heydərova2,Fuad İ.Məmmədov1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, V.Aхundоv adına Milli ET Tibbi Prоfilaktika Institutu

3) BETULENOLUN YENİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ QURULUŞLARINI...

Azad Z.Abışev1,Elsevər M.Ağayev3,Hay V.Nguyen2,Mariya R.Abuzarova1

1Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası 2Hanoy Əczaçılıq Universiteti, Vyetnam 3AR SN, Əziz Əliyev adına ADHTİ, əczaçılıq kafedrası

4) "FAGOLIN" MƏLHƏMİNİN YÜKSƏK EFFEKTİVLİ MAYE XROMATO...

Tahir A.Süleymanov1,Emiliya Z.Balayeva1,Ülkər R.Abdullayeva2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

5) DƏRMAN SÜRVƏSİ YARPAQLARININ KOMPLEKS EMALI NƏTİCƏSİNDƏ...

Oleq M.Koşevoy,Gennadiy V.Vovk,Elşən Y.Əhmədov,Andrey N.Komissarenko

Milli Əczaçılıq Universiteti, farmakoqnoziya, analitik kimya və təbii birləşmələrin kimyası kafedraları, Xarkov şəhəri, Ukrayna

6) Alnus glutinosa BİTKİSİNİN TUMURCUQLARININ VƏ YARPAQLAR...

Yuliya A.Fedçenkova

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov şəhəri, Ukrayna

7) FİTOKOMPOZİSİYALARIN TƏRKİBİNƏ DAXİL OLAN BƏZİ BİTKİLƏR...

Dolores A.Həsənova1,Rəna A.Gəniyeva2,Sevil D.Mehraliyeva1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakologiya və əczаçılığın tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi kаfеdrаları 2Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu