“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

756

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) BAKI 2015 1-ci AVROPA OYUNLARI ZAMANI ƏCZAÇILIQ XİDM...

Fərid İ.Əliyev,Rauf V.Əfəndiyev,Mark Stüart

Bakı 2015 Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsi (BAOƏK)

2) GÖYRÜŞ (FRAXINUS L.) CİNSİNİN BƏZİ NÖVLƏRİNDƏ FLAVONO...

Elvin H.Kərimli

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

3) IRIS L. CİNSİNİN BƏZİ NÖVLƏRİNDƏ KSANTONLARIN MİQDARI ...

Həmid M.Qurbanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

4) N-R-ALKİLAMİN TÖRƏMƏLƏRİNİN ANTİMİKROB FƏALLIĞI ...

Nikolay Y.Qolik1,Andrey N.Komissarenko1,Sergey V.Kolesnik1,Elşən Y.Əhmədov1,Tatyana P.Osolodçenko2,Yelena V.Menkus2

1 Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2«Ukrayna MTEA İ.İ.Meçnikov adına Mikrobiologiya və İmmunologiya İnstitutu» DMAparılmış ilkin kimyəvi və mikrobioloji tədqiqatlar nəticəsində N-R-alkilamin törəmələri sırasında bioloji fəal maddələr aşkar

5) "KALİNOL PLUS" ŞƏRBƏTİNDƏ TİMOLUN YEMX İLƏ MİQDARİ TƏYİ...

Tahir A.Süleymanov,Emiliya Z.Balayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

6) 2-((4-(PİPERİDİN-1-İL) FENİL) AMİNO)-2-OKSOETİL 4-PİPER...

Tahir A.Süleymanov,Çingiz Y.Şükürov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əzaçılıq kimyası kafedrası

7) XELATƏMƏLƏGƏTİRİCİ SORBENTLƏ QURĞUŞUN(II) İONUNUN İLKİN...

Rəfiqə Ə.Əliyeva1,Ülviyyə М.Əbilova1,Nazilə S.Hüseynova2,Qayıbverdi B.İskəndərov2,Famil М.Çıraqov1

1Bakı Dövlət Universiteti, analitik kimya kafedrası 2Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

8) KAPSUL FORMASINDA BİTKİ DƏRMAN PREPARATININ YARADILMASI...

Qalina D.Slipçenko,Yelena P.Piven

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

9) PENİTENSİAR SİSTEM ŞƏRAİTİNDƏ DƏRMANLARA DAVAMLILIĞ...

Nəhmət Ə.Rəhmanov1,Rəfail İ.Mehdiyev1,Elcan N.Məmmədbəyov2,Elmira R.Qurbanova1

1 AR Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsi 2 AR SN, Еlmi-Тədqiqat Аğ Ciyər Xəstəlikləri İnstitutu