“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

745

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) IRIS HUNGARICA VƏ IRIS SIBIRICA KÖKÜMSOVUNDA YEMX ÜSULU...

Vladimir N.Kovalyov1,Olqa A.Mixaylenko1,Cavanşir İ.İsayev2,Həmid M.Qurbanov2

1Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

2) QUMLU ESPARSETİN FLAVONOİDLƏRİNİN XROMATOQRAFİK TƏDQİQİ...

Olqa V.Demeşko,Vladimir N.Kovalyov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

3) ƏHALİNİN ƏCZAÇILIQ MƏHSULLARINI İSTİFADƏ ETDİKDƏN SON...

Aynur B.Bağırova

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, əczаçılıq tеxnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi kаfеdrаsı

4) SCOPUS MÜKAFATI AZƏRBAYCAN – 2016” İLƏ QİYMƏTLƏNDİRİLƏ...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

Redaksiya

5) QARAGİLƏ YARPAQLARINDAN ALINMIŞ QURU EKSTRAKTIN FİTOKİM...

Andrey L.Zaqayko,Oleq N.Koşevoy,İlya A.Koliçev,Elşən Y.Əhmədov,Andrey N.Komissarenko

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

6) HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN. NÖVÜNÜN KÖKLƏRİNİN VƏ M...

Hilal Ə.İmanlı,Siracəddin V.Sərkərov

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Botanika İnstitutu, Bitki ehtiyatları şöbəsi

7) MAYAOTU QOZALARININ QURU EKSTRAKTI ƏSASINDA KÜTLƏNİN KA...

Murad Əl-Tovayti,Yelena A.Ruban,Svetlana A.Malinovskaya

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

8) NITRОFURАL GЕLİNİN BƏZİ BİОƏCZАÇILIQ XÜSUSIYYƏTLƏRİN...

Kübra Y.Əliyеva

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, əczаçılıq tеxnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi kаfеdrаsı

9) UŞAQLIQ MİOMASININ MÜALİCƏSİNƏ ULİPRİSTAL-ASETATIN (“ES...

Nigar M.Kamilova,İlahə A.Hacıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, I mamalıq-ginekologiya kafedrası