“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

797

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) AZƏRBAYCANDA ƏCZAÇILIQ SƏNAYESİ SOVET HAKİMİYYƏTİ DÖVR...

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Ramin N.Hacıyev

Jurnalın Redaksiyası və “Həyat Farm”

2) BUPLEURUM FRUTICOSUM L. NÖVÜ ÇİÇƏKLƏRİNİN KOMPONE...

Siracəddin V.Sərkərov,İlhamə R.Cahangirova,,Gültəkin Q.Qasımоva

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

3) XROMATO-MASS-SPEKTROFOTOMETRİYA İLƏ SALIX ROSMARINIFOLI...

Natalya V.Borodina,Vladimir V.Kovalyov,Oleq M.Koşevoy,Elşən Y.Əhmədov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

4) ÜÇTİKAN ŞEYTANAĞACI YARPAQLARINDAN ALINMIŞ QURU EK...

Marina A.Duçenko

N.İ.Piroqov adına Vinnisa Milli Tibb Universiteti, Ukrayna

5) ÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİYİNİN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏ MAQNE...

Rufulla F.Abdullayev1,Adil B.Baxşəliyev1,Aytən D.Quliyeva1,Rufanə F.Hüseynzadə2

1AR SN, C. Abdullayev adına ET Kardialogiya İnstitutu 2Azərbaycan Tibb Universiteti, daxili xəstəliklər kafedrası II

6) METASTAZ VERMİŞ BÖYRƏK HÜCEYRƏLİ KARSİNOMA ZAMANI SUNİT...

Emil H.Muxtarov

“Mediland Hospital” MMC, Bakı

7) BİSMUT TƏRKİBLİ PREPARATIN ÜÇLÜ ANTİHELİKOBAKTER TE...

İlhamə T.Əmiraslanova1,Əlihüseyn А.Hidayətov2,Bahadur E.Abbasov3

1Azərbaycan Tibb Universiteti, Tədris Terapevrik Klinikası 2Azərbaycan Tibb Universiteti, daxili xəstəliklər kafedrası 3AR SH, Milli Onkologiya Mərkəzi

8) İLKİN AŞKAR EDİLMİŞ AĞCİYƏR VƏRƏMLİ XƏSTƏLƏR ARASINDA K...

Rafiq İ.Bayramov,Ceyhun M.İsmayılzadə,Ramin N.Nəriman,Ürfanə B.Nağıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ftiziatriya kafedrası

9) HAFİZ MƏMMƏDRƏHİM oğlu ƏLİYEV – 85 Elmi, Pedaqoji və İc...

Fəridə H.Heydərova,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

V.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu, Redaksiya