“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

1028

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) AZƏRBAYCAN KÖPÜKOTU (Hedysarum atropatanum Bge.) BİTKİS...

Cavanşir İ.İsayev1,Nərmin T.Babayeva1,Namiq K.Abbasov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası 2AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin Bioresurslar İnstitutu

2) QUŞ YUMURTALARINDA “AVESSTİM” PREPARATININ FƏAL İNQREDİ...

Boris А.Varinskiy,Vladimir V.Parçenko,Yevgeniy Q.Knış,Aleksandr İ.Panasenko,Andrey Q.Kaplauşenko

Zaporojye Dövlət Tibb Universiteti, Ukrayna

3) 3-METİLKSANTİN TÖRƏMƏLƏRİ SIRASINDA DİURETİK FƏALLIĞIN ...

Lyudmila V.Qriqoryeva1,Boris A.Samura2,Vahab R.Quliyev2

V.H.Karazin adına Xarkov Milli Universiteti, Xarkov, Ukrayna Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

4) HAMAR GÜYƏNƏ (Polygonatum glaberrimum C. Koch) SAPONİNİ...

Sara A.Paşayeva,Qayıbverdi B.İskəndərov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

5) MEXANİKİ SARILIQ ZAMANI QARACİYƏRDAXİLİ ÖDÇIXARICI YOLL...

Eldar K.Qasımov,Sevda Ə.Ələkbərova,Məmməd Y.Nəsirov,Fariz H.Camalov,Fuad H.Rzayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, histologiya, sitologiya və embriologiya, III cərrahi xəstəliklər kafedraları, ETM Elektron mikroskopiya laboratoriyası

6) ŞƏKƏRLİ DİABET XƏSTƏLƏRİNDƏ MAGİSTRAL DAMARLARIN FUNKSİ...

Rəna Ə.Rzayeva,Yaqub Z.Qurbanov

Azərbaycan Tibb Universiteti,, terapevtik və pediatric propedevtika kafedrası

7) ARTERİAL HİPERTENZİYALI XƏSTƏLƏRDƏ DUZ YÜKLƏMƏLƏRİNİN T...

Sırac E.Qasımov

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

8) RÜSTƏM QAMBAY оğlu ƏLIYЕV – 100

«Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakоtеrapiya Jurnalı»nın Rеdaksiyası

9) BEYNƏLXALQ ANTİ-DOPİNQ SİMPOZİUM HAQQINDA QISA MƏLUMAT...

Fərid İ.Əliyev

AR Terapevtik İstifadə üçün İstisna Komitəsinin sədr müavini, əczaçılıq üzrə fəlsəfə doktoru