“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

861

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

2) RADİOAKTİV DƏRMAN VASİTƏSİ OLAN FLÜORDEZOKSİQLÜKOZA (FD...

Tahir A.Süleymanov1,Fuad Ə.Novruzov2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR Milli Onkologiya Mərkəzi, Nüvə Təbabəti şöbəsi

3) HAMAR GÜYƏNƏ (Polygonatum qlaberrimum C.Koch.) SAPONİNİ...

Sara A.Paşayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

4) Punica granatum L. MEYVƏSI (NAR) QABIĞINDAN ALINAN SULU...

Sərxan Ə.Tаğıyеv,Cəmilə C.Sаilоvа

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, əczаçılıq tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi kafedrası

5) Aloe barbadensis Miller stem BİTKİSİNDƏN Streptomyces t...

Pritxa Çokraborti, Anu Riba Yakob, Jastin K.Vargese, Renyu Moxan, Cayanti Abraham

VİT Universiteti, Bioloji elmlər və texnologiyalar məktəbinin Mikrobioloji biotexnologiyalar laboratoriyası Tamil Nadu, Hindistan

6) RAMİPRİLin HİPERTONİYALI XƏSTƏLƏRDƏ KLİNİKİ-FARMAKODİNA...

Оleq V.Kraydaşenko,Аleksandr А.Svintozelskiy,Mariya А.Dolinnaya

Zaporojye Dövlət Tibb Universiteti, klnik farmakologiya, əczaçılıq və farmakoterapiya kafedrası