“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

750

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

2) Veronica crista-galli Stev. OTUNUN FLAVONOİD TƏRKİBİNİN...

Tahir A.Süleymanov,Nigar H.Paşayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

3) Argania spinosa MEYVƏLƏRİNİN KARBON TURŞULARI VƏ TERPEN...

Yelena V.Krivoruçko1,Hüseyn Kanaan2,Viktoriya A.Samoylova1,Vladimir N.Kovalyov1,Olqa V.Demeşko1

1Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukraina 2Livan Universiteti, əczaçılıq fakültəsi, Beyrut, Livan

4) BALİ ADASINDA BECƏRILƏN Piper betle L. YARPAQLARINDAN A...

I Made A.G.Virasuta1,Putu S.Yustiantara1,İngrid Y.J.Vage1,Ni M.W.Astuti1,Ni L.P.V.Paramita1,Yan Ramona2

Udayana Universiteti, riyaziyyat və təbii elmlər fakultəsi, əczaçılıq1 və biologiya2 kafedraları, İndoneziya

5) DƏRMAN PREPARATLARININ TƏYİNİ VƏ İSTİFADƏSİ ZAMANI ƏCZA...

Andrey B.Qoryaçev1,Nasir M.Hüseynov2,Yelena Y.Lemeşenko1,Oleq N.Afanasyev1

1İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universiteti (Seçenov Universiteti), Moskva, Rusiya Federasiyası 2”Avromed Company” QSC, Bakı, Azərbaycan

6) KALSİUM ANTAQONİSTLƏRİNİN YENİ TÖRƏYƏN NƏSLİN PRENATAL ...

Musa M.Qəniyev,Afaq U.Kazımova

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakologiya kafedrası

7) 35 YAŞDAN YUXARI HAMİLƏLƏRDƏ DÖLÜN BƏTNDAXİLİ İNKİ...

Nigar M.Kamilova,Raya B.Səfərova

Azərbaycan Tibb Universiteti, mamalıq-ginekologiya I kafedrası

8) B VİRUS HEPATİTLİ STRONGİLOİDOZLU XƏSTƏLƏRİN NORMAL B...

Vüqar N.Cavadzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, yoluxucu xəstəliklər kafedrası

9) RİZVAN CAVADOV – 100

«Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakоtеrapiya Jurnalı»nın Rеdaksiyası