“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

950

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) OBTAINING LIQUID EXTRACTS FROM PLANT MATERIALS AND STUD...

Hüsniyə Q.Məmmədova

Sumqayıt Dövlət Universiteti, biologiya və onun tədrisi metodikası kafedrası

2) TİKANLI ODOTU (Phlomis pungens Willd.) EKSTRAKTININ ANT...

Aytac T.Bədəlova,Aytən Y.Məmmədzadə,Səadət F.Niftəliyeva,Ülkən C.Ağaməliyeva,Həsən G.Şahverdiyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası

3) ORQAN TRANSPLANTASIYASINDAN SONRA HAMİLƏLƏRDƏ İMMUNOSUP...

Təranə E.Bayramova,Mircəlal M.Kazımi

Mərkəzi Gömrük Hospitalı, mama-ginekologiya və cərrahiyyə və orqan transplantasiyası şöbələri

4) YENİ KİMYƏVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN BEYNƏLXALQ QEYDİYYATI, ONUN...

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fəridə H.Heydərova

Jurnalın Redaksiyası

5) BƏZİ H1-HİSTAMİN BLOKATORLAR PREPATLARININ MİQDARI TƏYİ...

Fuad İ.Məmmədov1,Reyhanə A.Bağırova1,Nuray A.Muxtarova2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, 2AR SN Analitik Ekspetriza Mərkəzi.

6) “4-METİL-ANKARDİN” SUBSTANSİYASININ MİQDARI TƏYİNİ ÜSUL...

Konq B.Nquyen,Azad Z.Abışev,Elsevər M.Ağayev

Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası

7) ADİ DAŞSARMAŞIĞI (HEDERA HELİX L.) SAPONİNİNİN BİOLOJİ ...

Səidə Ş.Əkbərova,Qayıbverdi B.İskəndərov,Faiq P. Həsənov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

8) BİTKİ XAMMALINDAN MAYE EKSTRAKTLARIN ALINMASI VƏ ANTİMİ...

Səbinə Ş.Əliyeva1,Kübra Y.Əliyeva2

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya1, əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedraları2

9) STASİONAR MÜALİCƏDƏ OLAN XƏSTƏLƏRƏ ANTİPSİXOTİK PREPARA...

Ağahəsən R.Rəsulov,Röya R.Əliyeva,Nicat Ş,Səfərəliyev,Fuad N.İsmayılov

AR SN, Psixi Sağlamlıq Mərkəzi