“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

607

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) ATOMOKSETİNİN KİMYA-TOKSİKOLOJİ ANALİZ MƏQSƏDİLƏ TƏYİN...

Lyudmila Y.Tomarovskaya1,Svetlana A.Karpuşina1,Sergey V.Bayurka1,Natalya N.Kosmina2,Elşən Y.Əhmədov1

1Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2Ukrayna DİN-nin Хarkov Elmi-Tədqiqat Ekspertiza-Kriminalistika Mərkəzi, Xarkov, Ukrayna

2) AZƏRBAYCANDA KARBAMİDİN İSTEHSALI VƏ ONUN ƏCZAÇILIQ SƏN...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

Jurnalın Redaksiyası

3) Hedysarum atropatanum Bunge ex Boiss. (köpükotu) BİTKİS...

Nərmin T.Babayeva,Cavanşir İ.İsayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

4) BƏRK DİSPERSİYA ÜSULU İLƏ HAZIRLANMIŞ RALOKSİFEN-HİDROX...

Aşutoş Verma1,Animeş Qoş2,Uttam Kumar Mandal1

1Maharaca Rancit Sinq Pəncab Texniki Universiteti, əczaçılıq elmləri və texnologiyası kafedrası, Pəncab, Hindistan 2Birla Texnoloji Institutu, əczaçılıq elmləri və texnologiyası kafedrası, Pəncab, Hindistan

5) TRİTERPEN SAPONİNİN BİOLOJİ MATERİALDAN TƏCRİD EDİLMƏSİ...

Səidə Ş.Əkbərova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

6) DİOSSİNİNİN FƏRQLİ XAMMALDAN ALINMA ÜSULU

Könül F. Hüseynquliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

7) QASTROENTEROLOGİYADA ƏSAS VƏ ADYUVANT TERAPİYADA İSTİFA...

Nailə S.Zülfüqarova,Elmira A.Quliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası