“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

319

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) ŞƏKƏRLİ DİABET ZAMANI ALAQANQAL (Sílybum mariánum) BİTK...

Məmməd X. Əliyev, Orxan S. Əliyev, Ülkən C. Ağamalıyeva, Aytac T. Bədəlova, Cəmilə T. Əliyeva, Nəsibə A. Cəfərova

Azərbaycan Tibb Universitetinin patoloji fiziologiya kafedrası

2) DİLİMLİKASACIQ ACIÇİÇƏK (Gentiana asclepiadea L.) XAMMA...

Aydan İ. Qədimli

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya kafedrası

4) ANTİFUNQAL FƏALLIĞA MALİK DİTİOKARBAMAT TÖRƏMƏLƏRİNİN S...

Tahir A. Süleymanov, Çingiz Y. Şükürov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

5) ERIGERON ANNUUS OTUNUN KARBON TURŞULARI VƏ TERPENOİDLƏR...

Alena R. Qolovaç, Serqey V. Kovalyov, Vladimir N. Kovalyov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

6) ÇAYTİKANI YAĞININ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ REPERKOLYASİYA Ü...

Sərxan Ə. Tağıyev, Cəmilə C. Sailova, Kubra Y. Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

7) ƏCZAÇI MÜTƏXƏSSİSLƏRİN PEŞƏ FƏALİYYƏTİNDƏ EMOSİONAL SÖN...

Səyyəddin A. Atakişizadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

8) FEYXOA YARPAQLARININ SULU EKSTRAKTININ TOKSİKOLOJİ XÜSU...

Lyudmila N. Maloştan, Oksana M. Şatalova, Alevtina Q. Kononenko, Yelena A. Şerbak

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna