“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

428

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) 18F-PSMA-1007 RADİOAKTİV DƏRMAN VASİTƏSİNİN YÜKSƏK EFFE...

Tahir A. Süleymanov, Razim T. Şükürov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, AR Milli Onkologiya Mərkəzi, Nüvə Təbabəti şöbəsi

2) Pastinaca dentata (DİŞLİ XIMI) BİTKİSİNDƏN ALINAN EKSTR...

Hüsniyə Q. Məmmədova, Emma M. Ağayeva, Vidadi Ə. Nərimanov

Sumqayıt Dövlət Universiteti, biologiya və onun tədrisi metodikası kafedrası, Azərbaycan Tibb Universiteti, Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası

3) Menta aquatica L. BİTKİSİNİN MÜXTƏLİF QURUDULMA ÜSULLAR...

Boukra Camil, Kiari F. Zohra, Kerdal Lahçe, Requiq F. Zohra

Mustafa Stambuli adına Maskara Universitetinin, təbii elmlər fakültəsinin, geoekologiya və kosmik tədqiqatlar laboratoriyası, Maskara, Əlcazair , Mustafa Stambuli adına Maskara Universitetinin, təbii elmlər fakültəsinin, biokonversiya, mikrobioloji mühənd

4) ŞƏKƏRLİ DİABET VƏ ONUN AĞIRLAŞMALARININ MÜALİCƏSİNDƏ Lİ...

Aytac T. Bədəlova

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası

5) SUMATRİPTANIN SUBSTANSİYA VƏ BƏZİ DƏRMAN PREPARATLARIND...

Fuad İ. Məmmədov, Fidan S. Vahabzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

6) Aronia melanocarpa YARPAQLARINDAN ALINAN EKSTRAKTLARIN ...

Yelena V. Krivoruçko, Viktoria A. Samoylova, Vladimir N. Kovalev, Olqa V. Demeşko, Olqa V. Tovçiqa, Viktoriya І. Voloçay

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna.

7) DIOSPYROS KAKI Thunb “CHARON” ÇEŞİDİNİN MEYVƏLƏRİNDƏKİ...

Оlqa P. Xvorost, Yekaterina S. Skrebsova, Yuliya А. Fedçenkova, Viktoriya S. Kisliçenko

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna, Nikolay Qoqol adına Nejin Dövlət Universiteti, Nejin, Ukrayna

8) İKİ VALENTLİ PALLADİUMUN KÜKÜRD –OKSİGEN VƏ KÜKÜRD-A...

Gültəkin İ. Acalova, Xudayar İ. Həsənov, Şmid H. Qasımov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası, Azərbaycan Tibb Universiteti, ETM

9) İNDONEZİYADA ÜÇÜNCÜ SƏVİYYƏLİ XƏSTƏXANANIN YAŞLI AMBULA...

Yosi Febrianti, Eko Budi Setiawan, Ninisita Srihadi

İndoneziya İslam Universiteti, əczaçılıq kafedrası, İndoneziya, Dr. Dardjito Dövlət xəstəxanası, geriatriya kafedrası, İndoneziya

10) DİZ OYNAĞININ İLKİN ÜMUMİ DƏYİŞİLMƏSİNDƏN SONRA ASPİRİN...

Məriəm Əhməd Alameri, Sayed Azar bin Sayed Sulaiman, Abdullah Mohd Talaat Aşur, Maad Faisal Al-Saati

Sains Malayziya Universiteti (USM), Klinik Əczaçılıq şöbəsi, Əczaçılıq Elmləri Məktəbi, Penanq, Malayziya

11) “ƏCZAÇILIĞIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA KEÇİRİLƏN V...

Aytəkin S. Qəribli, Emilya Z. Balayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası