“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

904

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) ASKORBİN TURŞUSU  LİZOSİM-HİDROXLORID İLƏ KOMBİNASİYADA...

Yuliya Maslii, Liudmyla Qarmançuk, Olena Ruban, Olha Pavlik, Taisa Dovbınçuk, Rımma Yeromenko, Oksana Kulikova

Ukrayna Milli Əczaçılıq Universiteti, Dərmanların Sənaye Texnologiyası ksfedrası,  Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetinin “Biologiya və Tibb İnstitutu” ESC, Ukrayna, Ukrayna Milli Həyat və Ətraf Mühit Elmləri Universiteti, Ukrayna, Klinik Labor

2) XRONİKİ POLİPOZ RİNOSİNUSİTLİ XƏSTƏLƏRİN BƏZİ İMMUNOLOJ...

Şakir İ. Quvalov

Azərbaycan Tibb Universiteti, qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri kafedrası

3) GİRDƏPAXLA QARAYONCA (MEDİCAGO ORBİCULARİS L.) XAMMALIN...

Aytəkin S. Qəribli, Tahir A. Süleymanov, Yusif B. Kərimov, Fuad Q. Rzayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası kafedrası, Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakoqnoziya kafedrası, Azərbaycan Tibb Universiteti,Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

4) AZƏRBAYCAN FLORASINDAN BƏZİ DƏLİBƏNG VƏ BATBAT NÖVLƏRİN...

Adilə K. Vəliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

5) KLONİDİN-HİDROXLORİDİN BİOLOJİ  MATERİALLARDA TƏDQİQİ...

Dostu S. Qafarova, Qayıbverdi B. İskəndərov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

6) SİNUSİTİN MÜALİCƏSİ ÜÇÜN MAQNİTLƏ NƏZARƏT OLUNAN DƏRMAN...

Levitin Ya. Yevgen, Oleg S. Kryskiv, Olena Lisovets, Alla O. Koval

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

7) DƏRMAN VASİTƏLƏRİ İSTEHSALÇILARININ ETİBARLI İSTEHSALAT...

Rauf V. Əfəndiyev

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutu, Əczaçılıq kafedrası, Analitik Ekspertiza Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi

8) UKRAYNA ƏHALİSİ ARASINDA ÖZÜNÜMÜLACƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ...

Irina V. Pestun1, Zoya M. Mnuşko2, Olena M. Yevtuşenko1, Ganna S. Babiçeva1, Svitlana V. Jadko1, Olha Y. Rohulia1

1Milli Əczaçılıq Universiteti, Əczaçılığın menecmenti və marketinqi kafedrası, Xarkov, Ukrayna, 2Xarkov Diplomdan sonrakı Tibb Təhsili Akademiyası, Ailə təbabətində menecment və iqtisadiyyat kafedrası, Xarkov, Ukrayna

9) APTEKDƏ ƏHALİYƏ ƏCZAÇILIQ XİDMƏTİ: İŞÇİLƏRİN ROLU VƏ X...

Lyudmila P. Doroxova, Aleksandr V. Doroxov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Ukrayna, S.Kuznets adına Xarkov Milli İqtisad Universiteti,  Xarkov, Ukrayna

10) PAKISTANDA OXŞAR QLAUKOMA GÖZ DAMCILARININ MÜXTƏLİF BRE...

Məhəmməd Sadiq, Mahmud Əli, Hina Şərif, Fərəh Axtar, Mir Əzəm Xan, Vaqar Əhməd

Əczaçılıq Departamenti, Malakand Universiteti, Çakdara, KPK Pakistan, Qlaukoma Şöbəsi, Al-Shifa Trust Eye Hospital, Ravalpindi, Pakistan, Əl-Şifa İctimai Səhiyyə Məktəbi, Əl-Şifa Trust, Ravalpindi, Pakistan

11) ÜRƏYİN RİTM VƏ KEÇİRİCİLİYİNDƏ  POZULMALARI OLAN XƏSTƏL...

Sergey N. Stadnik

Danilla Galitsky adına Lvov Milli Tibb Universiteti, Lvov, Ukrayna

12) Vitis vinifera L VƏ Punica granatum L. MEYVƏLƏRİ EKSTRA...

Nadia Zeghad, Ejaz Ahmed, Aicha Madi, Sihem Helmi, Abdelmalik Belkhiri

Farmakologiya və toksikologiya laboratoriyası, Frères Mentouri Constantine Université, Əlcəzair, ​​​​​​​PMAS-Arid Kənd Təsərrüfatı Universiteti, Elmlər Fakültəsi Botanika kafedrası, Ravalpindi, Pakistan