“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

716

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) İMMUNOSUPRESSANTLARIN QANDA YÜKSƏK EFFEKTLİ MAYE XROMAT...

Tahir A. Süleymanov1, Emilya Z. Balayeva1, Fuad İ. Məmmədov1, Gülşən H. Hüseynova2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası kafedrası 2ARSN-nin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Toksikoloji-limyəvi müayinələr üzrə Referens Laboratoriyası

2) SİDİKDƏ PAROKSETİN BİOTRANSFORMASİYASI MƏHSULLARININ NA...

Sergii V. Baiurka1, Svetlana A. Karpuşina1, Nataliya N. Kosmina2, Elşən Y. Əhmədov1

1Ukrayna Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2Ukrayna DİN-in Xarkov Elmi Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi, Xarkov, Ukrayna

3) ÖZBƏKİSTANDA BECƏRİLƏN ENSİZYARPAQ LAVANDA (Lavandula a...

Nadira T. Fərmanova, İstora O. Abdumahidova, Dilobar X. Nurullayeva

Daşkənd Əczaçılıq İnstitutu, farmakoqnoziya kafedrası, Daşkənd, Özbəkistan

4) MÜXTƏLİF METANOLLU BİTKİ EKSTRAKTLARI İSTİFADƏ EDİLƏN G...

Yekaterina E. Mosidze1, Vaxtang. Mşvildadze2, Jean Legault2, Dali T. Beraşvili1, Lasha A. Bakuridze1, Niko V. Gongadze1, Aliosha J. Bakuridze1

1Tbilisi Dövlət Tibb Universiteti, Tbilisi, Gürcüstan 2Chicoutimidəki Kvebek Universiteti, Kvebek, Kanada

5) APTEK TƏŞKİLATLARINDA VİRUS ƏLEYHİNƏ DƏRMAN VASİTƏL...

Elsevər Z. Abdullayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası, Bakı

6) UKRAYNA VƏ POLŞALI İSTEHLAKÇILARIN APTEKLƏRƏ MÜNASİBƏT...

Natalia Tkachenko1, Oleksii Ryzhov2, Nataliia Chervonenko1, Viktoriia Demchenko1, Valery Demchenko1

1 Zaporojjya Dövlət Tibb Universiteti, Əczaçılığın idarə edilməsi və iqtisadiyyatı kafedrası 2 Zaporojjya Dövlət Tibb Universiteti, Tibb və Əczaçılıq İnformasiya Elmi və Müasir Texnologiyalar Kafedrası, Zaporojjya, Ukrayna

7) AZƏRBAYCAN FLORASINDAN Rubus idaeus L., Juglans regia ...

Tahir A. Süleymanov1, Aytən S. Şükürova2

1 Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, Bakı 2Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya kafedrası, Bakı

8) ETANOLLA İNDUKSİYA OLUNAN NEYRODEGENERASİYADA SİNİR TOX...

Gleb N. Zyuzkov, Larisa A. Miroşniçenko, Tatyana Y. Polyakova, Elena V. Simanina

Rusiya Elmlər Akademiyasının Tomsk Milli Tədqiqat Tibb Mərkəzininin, E.D.Qoldberq adına Elmi-Tədqiqat Farmakologiya və Regenerativ Tibb İnstitutu, Tomsk, Rusiya

9) Urtica dioica L. EKSTRAKTLARININ ANTİOKSİDANT VƏ ANTİKO...

Bekara Amina, Slimani Hamida, Uşene Arabiyia

Təbii Bioresurslar Laboratoriyası, Hassiba Benbouali Universiteti, Şlef, Əlcəzair

10) YENİ SİNTEZ OLUNMUŞ AROMATİK VƏ HETEROSİKLİK ETİL TÖRƏM...

Təranə H. Süleymanova

Azərbaycan Tibb Universiteti, Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası, Bakı

11) DİŞİN PULPASINDA İLTİHABİ DƏYİŞİKLİKLƏRİN XARAKTERİNDƏN...

Bahadur F. Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, Terapevtik stomatologiya kafedrası, Bakı

12) KƏSKİN SEREBRO-VASKULYAR ZƏDƏLƏNMƏNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ...

Iqor Beleniçev1, Boqdan Burlaka2, Nina Buxtiyarova3, Olena Əliyeva4, Lyudmyla Makeyeva4, Pavel Bak1

1Zaporojye Dövlət Tibb Universiteti, Farmakologiya və Dərman Preparatlarının Texnologiyası Kafedrası, Zaporojye, Ukrayna 2Zaporojye Dövlət Tibb Universiteti, Dərman vasitələrinin texnologiyası kafedrası, Zaporojye, Ukrayna 3Zaporojye Dövlət Tibb Universit