“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

312

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) SİLDENAFİL-SİTRATIN XOLİN-XLORİD/PROPİLENQLİKOL VƏ SU Q...

Arşin Nemati1,2, Milad Moradi3,4, Elaheh Rahimpur2, Abülqasəm Jouyban2

1 Tələbə Araşdırma Komitəsi, Əczaçılıq Fakültəsi, Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, Təbriz, İran 2 Əczaçılıq Analizi Araşdırma Mərkəzi və Əczaçılıq Fakültəsi, Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, Təbriz, İran 3 İmmunologiya Araşdırma Mərkəzi, Təbriz Tibb Elm

2) "POLKORTOLON" TABLETLƏRİNDƏ TRİAMSİNOLONUN YÜKSƏK EFFEK...

Süleymanov A. Tahir , Yusifova Y. Cəmilə , Balayeva Z. Emilya

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası kafedrası, Bakı, Azərbaycan

3) ORAQVARİ QARAYONCA (M. ORBİCULARİS L.) XAMMALININ KİMYƏ...

Aytəkin S. Məmmədova1, Tahir A. Süleymanov1, Elnur E. Qarayev2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, Bakı, Azərbaycan 2Eks Marsel Universiteti, farmakoqnoziya-homeopatiya laboratoriyası, Marsel, Fransa

4) AZƏRBAYCAN FLORASINDAN DATURA STRAMONİUM L. NÖVÜNÜN KİM...

Adilə K. Vəliyeva1, Eldar A. Qarayev1, Şahnaz Y. İsmayılova1, Aytən H. Bəylərova2, Kəmalə C. Əhmədova3, Arzu İ. Musayeva4

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq toksikologiyası və kimya kafedrası, Bakı, Azərbaycan 2Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu, Milli Referens Laboratoriyası, Bakı, Azərbaycan 3Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu, Bakı Regional Sınaq Laborat

5) CAMPANULA SAXIFRAGA SUBSP. AUCHERI (A.DC.) OGAN. BİTKİS...

Nilufər M. Səfərova, Cavanşir İ. İsayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

6) BİRİLLİK XIRDALƏÇƏK OTUNUN ÜZVİ TURULARININ TƏDQİQİ VƏ ...

Alena R. Qolovaç, Sergey V. Kovalev, Vladimir N. Kovalev

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

7) FİTOYIĞINTIDAN EKSTRAKTIN OPTİMAL ALINMA TEXNOLOGİYASIN...

Züleyxa Ç. Məmmədova1, Əfsanə E. Məmmədova1, Sərxan Ə. Tağıyev1, Təranə H. Süleymanova2, Fuad İ. Məmmədov3

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası, Bakı, Azərbaycan 2Azərbaycan Tibb Universiteti, tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan 3Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, B

8) QIZILABALIĞIN KALSİTONİNİNDƏN ALINMIŞ TERMOREVERSİV GE...

Levent Alparslan1, Ercument Karasulu2, Isil Tekmen3, Duygu Koyuncu Irmak4, H. Alper Bagriyanik 3

1İstinye Universiteti, əczaçılıq fakültəsi, əczaçılıq texnologiyası kafedrası, İstanbul, Türkiyə 2 Ege Universiteti, əczaçılıq fakültəsi, əczaçılıq texnologiyası kafedrası, İzmir, Türkiyə 3 Dokuz Eylül Universiteti, tibb fakültəsi əsas tibb elmləri histol

9) LİMFOSTİMULƏEDİCİ KORREKSİYANIN ŞƏKƏRLİ DİABETİN AĞIRL...

Sabir C. Əliyev, Yaqub C. Məmmədov, Aida C. Əliyeva, Cəmilə T. Əliyeva, Nəsibə Ə. Cəfərova, Aytac T. Bədəlova, Əsmətxanım Ə. Quliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

10) AZƏRBAYCAN ƏCZAÇILIQ BAZARI ÜÇÜN ANTİBİOTİKLƏRƏ DAİR RƏ...

Kəmalə İ. Cəlilova, Leyla N. Mansurova, Nailə S. Zülfüqarova

Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası, Bakı, Azərbaycan

11) AZƏRBAYCAN AMERİKA ƏCZAÇILAR ASSOSİASİYASININ FƏALİYYƏ...

Həsən Babazadə

Pensilvaniya Universiteti, Perelman Tibb İnstitutu, Filadelfiya, ABŞ