“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

409

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) DƏRMAN GÜLXƏTMİ (ALTHAEA OFFİSİNALİS L.) XAMMALINDA POL...

Tahir Süleymanov, Emilya Balayeva, Jalə Fərəcova

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası kafedrası

2) KODEİN-FOSFATIN MÜXTƏLİF TEMPERATURLARDA POLİETİLENQLİK...

Moein Amini 1,2, Сalal Hanae 2,3, Milad Moradi 1,4, Elahe Rahimpur 2,5, Abülqasem Jouyban 2,6

1 Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, əczaçılıq fakültəsi, tələbə araşdırma komitəsi, Təbriz, İran 2 Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, əczaçılıq analizi tədqiqat mərkəzi və əczaçılıq fakültəsi, Təbriz, İran 3 Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, dərman vasitə

3) TAMSULOZİNİN STANDART NÜMUNƏ VƏ DƏRMAN PREPARATLARINDA ...

Fuad İ. Məmmədov, Zeynəb H.Quliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, Bakı, Azərbaycan

4) 2,4-DİOKSO- VƏ 4-İMİN-2-OKSO-3-FENİL-5-R-6-R`-TİEN[2,3-...

Qalina Rizak

Ujqorod Milli Universitetinin üzvi kimya kafedrası, Ujqorod, Ukrayna.

5) SİTALOPRAM VƏ ONUN BİOTONFORMASİYA MƏHSULUNUN NAZİK TƏB...

Sergey V. Bayurka, Svetlana A. Karpuşina, Elşən Y. Əhmədov, Aleksandr A. Altuxov

Ukrayna Səhiyyə Nazirliyinin Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

6) MEKSİDOL VƏ PİRASETAM ERKƏK AĞ SİÇOVULLARDA XRONİKİ ALK...

Telman S. Məmmədhəsənov, Vəli Y. Əsmətov, Musa M. Qəniyev

Azərbaycan Tibb Universitetinin farmakologiya kafedrası

7) ACORUS CALAMUS LİNN. KÖKÜMSOVLARINDAN TƏCRİD OLUNMUŞ BE...

Vikas Şarma1, Çandana Maje2, Avijit Mazumder3, Rahul Kauşik4, Vasundara Saksena5, Sarika Nigam6

1Şhard Universitetinin əczaçılıq məktəbi, Böyük Noyda, Uttar-Pradeş, Hindistan 2.3Noyda Əczaçılıq Mühəndisliyi və Texnologiya İnstitutu, Böyük Noyda, Uttar-Pradeş, Hindistan 4Metro Sağlamlıq Elmləri və Tədqiqat Kollecinin farmakoqnoziya və fitokimya kafed

8) DAMAR MƏNŞƏLİ DEMENSİYANIN MÜALİCƏSİ ZAMANI İSTİFADƏ ED...

Rumiyyə Z. Kərimova

Azərbaycan Tibb Universiteti, 1 saylı Ruhi-Psixiatriya Xəstəxanası

9) SEPTİK ŞOK KEÇİRƏN XƏSTƏLƏRƏ MÜDAFİƏ OLUNMUŞ BETA-LAKTA...

Aneta Krolak-Ulinska1*, Oleksandr Dobrovanov2

1Venqruv xəstəxanasının anesteziologiya və intensiv terapiya şöbəsi, Venqruv, Polşa 2A.Getlik adına uşaq və yeniyetmə klinikası, Bratislavadakı Slovakiya Tibb Universiteti, Bratislava, Slovak Respublikası

10) EKSPERİMENTAL ŞƏKƏRLİ DİABET ZAMANI HEMOSTAZ POZULMALAR...

Aytac T. Bədəlova, Cəmilə T. Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası

11) TOMSEN MİOTONİYASININ KOMPLEKS TERAPİYASINDA ANTİOKSİDA...

Xanlar İ.Həsənov1*, Dilarə M.Əliyeva2

1”Şəfa” müalicə-diaqnostika mərkəzi, Bakı, Azərbaycan 2Аzərbaycan Tibb Universitetinin normal fiziologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan