“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

234

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) E.ANGUSTFOLİUM XAMMALINDA FLAVONOİDLƏRİN SPEKTROFOTOMET...

Tahir Süleymanov , Kəmalə Hüseynova, Emilya Balayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası kafedrası

2) MÜXTƏLİF TEMPERATURLARDA POLİETİLENQLİKOL 400 VƏ ETANOL...

Moein Amini 1,2, Jalal Hanaee 2,3, Milad Moradi 1,4, Elaheh Rahimpour 2,5, Abulqasım Joyban 2,6,

1 Tələbə Araşdırma Komitəsi, Əczaçılıq Fakültəsi, Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, Təbriz, İran 2 Əczaçılıq Təhlili Araşdırma Mərkəzi və Əczaçılıq Fakültəsi, Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, Təbriz, İran 3 Dərman Tətbiqi Araşdırma Mərkəzi, Təbriz Tibb E

3) BƏZİ POLİMER DAŞIYICILAR ƏSASINDA KOSMETİK GELLƏRİN TE...

Züleyxa Ç. Məmmədova1, Əfsanə E. Məmmədova1, Fuad İ. Məmmədov*2

1Azərbaycan Tibb Universitetinin əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası 2Azərbaycan Tibb Universitetinin əczaçılıq kimyası kafedrası

4) AZƏRBAYCANDA YAYILAN ADİ MAYASARMAŞIĞI (HUMULUS LUPULU...

Sərxoş Ə.Tağıyev1 , Sevil C. Mehralıyeva1*, Emilya Z. Balayeva2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası 2Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası kafedrası

5) ETİBARLI İSTEHSALAT TƏCRÜBƏSİNƏ DAİR XÜSUSİ TƏLƏBLƏRİN ...

Ağayev E.M.1, Süleymanov M.Y.2, Əfəndiyev R.V.1, Marinçenko Y.V.1

1Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutu, Əczaçılıq kafedrası 2“Analitik Ekspertiza Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi

6) İNDOMETASİNİN SƏBƏB OLDUĞU MƏDƏ XORALARINDA BENİDİPİNİN...

Abdulmecit Albayrak1, Huseyin Bekmez1*, Melis Kılıç1, Kubra Alıyeva2, Aytac Badalova2, Farnaz Gharbalı1, Yasin Bayır3

1 Atatürk Universitesi, Tibb Fakültəsi, Farmakologiya kafedrası, Ərzurum, Türkiyə. 2Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Azərbaycan. 3 Atatürk Universitesi, Əczaçılıq Fakültəsi, Biyokimya kafedrası, Ərzurum, Türkiyə.

7) AROMATİK BİTKİLƏRDƏN ALINMIŞ EFİR YAĞLARININ AĞ NAFTA...

H.Ə.Qədirova1 , T.H.Süleymanova1, Ə.N.Əzizova2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası, Bakı 2ET Tibbi Profilaktika İnstitutu, Mikrobiologiya şöbəsi, Bakı

8) AŞAĞI DOZALI TİMOKİNON: QARACİYƏR ENSEFALOPATİYASININ Q...

Hüseyn Bəhməz1, Mustafa Bayraktar2, Kübra Əliyeva3, Abdulmecit Albayrak1*

1 Atatürk Universitesi, Tibb Fakültəsi, Farmakologiya kafedrası, Ərzurum, Türkiyə. 2 Atatürk Universitesi, Tibb Fakültəsi, Ailə tibbi kafedrası, Ərzurum, Türkiyə. 3 Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası, Bakı, Azər

9) VERAPAMIL, NIFEDIPIN VƏ DILTIAZEMIN QANIN PLAZMASINDA E...

Gülbəniz A. Hüseynova, Şahazadə M. Poluxova, Ülkər M. Məcidova, Rəşidə M. Abdullayeva, Afaq U. Kazımova

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

10) QARACİYƏRİN RESİDİV EXİNOKOKKOZUNUN DİAQNOSTİKASI VƏ CƏ...

Rasul M. Başirov*, Nurbek B. Kasıyev, Akılbek İ. Musayev, Ruslan B. Asılbaşev, Uqar E. Emilbekov, Murat Y. Ahmedov

İ.K.Axunbayev adına Qırğızıstan Dövlət Tibb Akademiyasının kombustiologiya kursu ilə ümumi cərrahiyyə kafedrası, Qırğız Respublikası