“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

4113

JURNAL HAQQINDA

“Azərbaycan Əczaçılıq və Far­­makoterapiya Jurnalı” - Respublikada əczaçılıq sahəsində ilk və yeganə müstəqil elmi-praktik mət­­bu orqanıdır.

 

“Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı” elmi-praktik jurnal olaraq əczaçılıq və farmakoterapiyanın, eyni zamanda onlarla həmmərz elmlərin: farmakologiya, bioloji kimya, üzvi kimya, analitik kimya, klinik farmakologiya, klinik biokimya və s. müasir problemlərinə dair orijinal məqalələr, qısa məlumatlar, redaktora ünvanlanmış məktublar dərc edir.

 

Azərbaycan Rеspublikası Prеzidеnti yanında Ali Attеstasiya Kоmissiyasının  qərarı ilə, jurnal dissеrtasiyaların əsas nəticələrinin dərc оlunması tövsiyə  еdilən еlmi nəşrlərin siyahısına daхildir. 

Jurnalda dərc еdilən matеriallar haqqında məlumat Chеmical Abstracts (CA) və ЕLSЕVIЕR Bibliоgraphic Database (ЕMBASЕ) vеrilir. 

Jurnal East View International Services (EVIS) tərəfindən yayımlanır.

25 yanvar 2016-cı ildə, dünyanın tanınmış akademik nəş­riy­­yat­la­rın­dan olan “El­sevier”, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında El­min İnkişaf Fondu ilə birlikdə ilk dəfə ola­raq, jurnal “Scopus Mükafatı”na layiq görmüşdür. Belə ki, tibb elmləri sahəsində ciddi inkişaf et­mək­də olan jurnal nominasiyasında “Azərbaycan Əczaçılıq və Far­ma­ko­te­ra­piya Jurnalı” qalib elan edil­mişdir.

 

Ümumi məlumat

  • ISSN 1994-1951
  • dövrülük – 2 nömrə ildə
  • format – А4
  • həcmi (səh.) – 48-50
  • təsisçi — AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ
  • baş redaktor  – əczaçılıq elmləri doktoru, professor, Hafiz Əliyev

 

Sponsorlar

 

      AzeriMed

      HB Co Ltd