“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

2413

REDAKSİYA

Fuad Məmmədov

Redaksiyanın müdiri vəzifəsini icra edir (ştatdan kənar və ictimai əsaslarla). Jurnalın Redaksiya Şurasının üzvüdür, əczaçılıq elmləri namizədidir (fəlsəfə elmləri doktoru).

 

 

 

 

 

 

 

Fərid Əliyev

Redaksiyanın katibidir. Jurnalın Redaksiya Şurasının üzvüdür, əczaçılıq elmləri namizədidir (fəlsəfə elmləri doktoru).