“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

ƏLAQƏ

Ünvan

Az 1022, Azərbaycan, Bakı,
Bakıхanоv küç. 21, ATU-nun 2 saylı tədris binası (3-cü mərtəbə)

Telefon

(+99412) 5971546

Mobil telefon

(+99450) 749-0626

Faks

(+99412) 493-56-05

E-mail

info@azpharmjournal.org