“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

HEYƏT

ADİL  BAХŞƏLİYЕV

Redaksiya Heyəti

C.Abdullayev adına Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun direktoru, Azərbaycan Tibb Universitetinin kliniki farmakologiya kafedrasının müdiri, tibb elmləri doktoru, professor.