“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

HEYƏT

YUSİF  KƏRİMОV

Redaksiya Heyəti

Azərbaycan Tibb Universitetinin farmakoqnoziya və botanika kafedrasının professoru, əczaçılıq elmləri doktoru,  Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi.