“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

HEYƏT

MUSA  QƏNİYЕV

Redaksiya Heyəti

Azərbaycan Tibb Universitetinin farmakologiya kafedrasının müdiri, tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi.