“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

HEYƏT

BAŞ REDAKTOR

TAHİR  SÜLЕYMANОV

Redaksiya Heyəti

Azərbaycan Tibb Universitetinin əczaçılıq kimyası kafedrasının müdiri, əczaçılıq elmləri doktoru, professor.

 

 

Professor T.A.Süleymanov 200-ə qədər elmi əsərin, o cümlədən 5 dərslik və 3 dərs vəsaitinin, monoqrafiyaların, metodik tövsiyələrin, 9 patentin və 1 səmərələşdirici təklifin müəllifidir. 2012-2017-ci illər ərzində Azərbaycan Tibb Universitetinin əczaçılıq fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır. 2017-ci ildən isə Əczaçılıq kimyası kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.