“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

345

EKSPERİMENTAL ŞƏKƏRLİ DİABET ZAMANI QAFQAZ BÖYÜRTKƏNİ (Rubus caucasicus F.) EKSTRAKTINININ ANTİOKSİDANT VƏ LİMFASTİMULƏEDİCİ TƏSİRİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2020-1

Aytac T.Bədəlova,Elnur M.Əliyev,Aidə Ş.Qasımova,Şölə M.Hüseynova,Sevinc İ.Hacıyeva,Ülviyyə İ.Əhmədzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası

şəkərli diabet antioksidant limfadrenaj qafqaz böyürtkəni ekstraktı lipoperoksidləşmə