“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

304

APTEKİN, ƏHALİYƏ ƏCZAÇILIQ XİDMƏTİ SAHƏSİ KİMİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2020-1

İrina A.Uşakova1,Lyudmila P.Doroxova2,Vladimir V.Malıy2,Aleksandr V.Doroxov1

1Xarkov Milli İqtisad Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2Xarkov Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

Aptekdə, əczaçılıq məhsullarının istehlakçılara servis edilmə məkanı kimi, alıcılara xidmət şəraiti nəzərdən keçirilmişdir. Xarkov şəhərinin apteklərində alıcılara xidmət elememtləri müəyyən edilib və qiymətləndirilmə aparılmışdır. Apteklərdə xidmət mühitinin inteqral qiymətləndirilməsi üçün çoxmeyarlı model təklif olunub, müvafiq kompüter proqramı hazırlanmışdır. Tədqiqat obyektləri olan apteklər üşün ümumiləşdirilmiş qiymətləndirilmə hesablanmışdır. Aptekdə alıcılara xidmət mühitinin artırılması üçün tövsiyələr təklif olunmuşdur.

aptekdə xidmət servis mühitinin qiymətləndirilməsi