“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

274

UŞAQLARDA ENTEROVİRUSLU UVEİTLƏRİN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNİN PRİNSİPLƏRİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2020-1

Nigar A.Sadıqova

Azərbaycan Tibb Universiteti, oftalmologiya kafedrası

enteroviral uveitlər etiologiya müalicə enteroviral infeksiya