“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

361

Medicago falcata L. BİTKİSİNDƏN ALINMIŞ BƏZİ EKSTRAKTLARIN ANTİBAKTERİAL VƏ ANTİFUNQAL FƏALLIĞININ TƏDQİQİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2020-1

Aytəkin S.Qəribli1,Təranə H.Süleymanova2

1 Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, 2 Azərbaycan Tibb Universiteti, tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Medicago falcata L. etanol ekstraktı antibakterial antifunqal