“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

314

Veronica Crista-galli Stev. və Veronica albanica Stev. XAMMALINDAN ALINAN EKSTRAKTLARIN VƏ FRAKSİYALARIN ANTİOKSİDANT TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2020-1

Tahir A.Süleymanov,Nigar H.Paşayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

Veronica crista-galli Stev. Veronica albanica Stev. antioksidant təsir DPPH