“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471363

Müəlliflər

4) BUPLEURUM FRUTICOSUM L. NÖVÜ ÇİÇƏKLƏRİNİN KOMPONE...

Siracəddin V.Sərkərov,İlhamə R.Cahangirova,,Gültəkin Q.Qasımоva

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

12) İLANBAŞI BİTKİSİ BIOLOJİ AKTIV MADDƏLƏRİN BİOTEXNOLOGİY...

Aleksandra A.Andreyeva1,Sardana V.Sivtseva1,Aynurə T.Paşayeva2,Nadejda K.Çirikova1,Janna M.Oxlopkova1,Sanq-Vu Kim3,Iradə M.Hüseynova2,İsmayıl S.Zülfüqarov1,2,3

1Şimali-Şərq Federal Universiteti, Biologiya şöbəsi, Rusiya Federasiyası, Saxa (Yakutiya) Respublikası, Yakutsk 2Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Azərbaycan 3Pusan Milli Universiteti, İnteqrasiya

38) Еlanlar

52) RÜSTƏM QAMBAY оğlu ƏLIYЕV – 100

«Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakоtеrapiya Jurnalı»nın Rеdaksiyası

55) SİLDENAFİL-SİTRATIN XOLİN-XLORİD/PROPİLENQLİKOL VƏ SU Q...

Arşin Nemati1,2, Milad Moradi3,4, Elaheh Rahimpur2, Abülqasəm Jouyban2

1 Tələbə Araşdırma Komitəsi, Əczaçılıq Fakültəsi, Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, Təbriz, İran 2 Əczaçılıq Analizi Araşdırma Mərkəzi və Əczaçılıq Fakültəsi, Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, Təbriz, İran 3 İmmunologiya Araşdırma Mərkəzi, Təbriz Tibb Elm

56) KODEİN-FOSFATIN MÜXTƏLİF TEMPERATURLARDA POLİETİLENQLİK...

Moein Amini 1,2, Сalal Hanae 2,3, Milad Moradi 1,4, Elahe Rahimpur 2,5, Abülqasem Jouyban 2,6

1 Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, əczaçılıq fakültəsi, tələbə araşdırma komitəsi, Təbriz, İran 2 Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, əczaçılıq analizi tədqiqat mərkəzi və əczaçılıq fakültəsi, Təbriz, İran 3 Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, dərman vasitə

57) MÜXTƏLİF TEMPERATURLARDA POLİETİLENQLİKOL 400 VƏ ETANOL...

Moein Amini 1,2, Jalal Hanaee 2,3, Milad Moradi 1,4, Elaheh Rahimpour 2,5, Abulqasım Joyban 2,6,

1 Tələbə Araşdırma Komitəsi, Əczaçılıq Fakültəsi, Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, Təbriz, İran 2 Əczaçılıq Təhlili Araşdırma Mərkəzi və Əczaçılıq Fakültəsi, Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, Təbriz, İran 3 Dərman Tətbiqi Araşdırma Mərkəzi, Təbriz Tibb E