“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471637

Müəlliflər

1) 2-((4-MORFOLİNFENİL)AMİN)-2-OKSOETİL PİPERAZİN-1-KARBOD...

Tahir A.Süleymanov1,Yusuf Özkay2,Çingiz Y.Şükürov1

1Azərbaycan Tibb Universiteti,əczaçılıq kimyası kafedrası 2Türkiyə Cümhuriyyəti, Anadolu Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

2) 2-((4-(PİPERİDİN-1-İL) FENİL) AMİNO)-2-OKSOETİL 4-PİPER...

Tahir A.Süleymanov,Çingiz Y.Şükürov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əzaçılıq kimyası kafedrası

3) 4-BENZİLPİPERAZİN-1-DİTİOKARBAMAT TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZ...

Tahir A.Süleymanov1,Yusuf Özkay2,Çingiz Y.Şükürov1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2Türkiyə Cümhuriyyəti, Anadolu Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası