“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471590

Müəlliflər

1) EKSPERİMENTAL ŞƏKƏRLİ DİABET ZAMANI QAFQAZ BÖYÜRTKƏNİ (...

Aytac T.Bədəlova,Elnur M.Əliyev,Aidə Ş.Qasımova,Şölə M.Hüseynova,Sevinc İ.Hacıyeva,Ülviyyə İ.Əhmədzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası