“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471194

Müəlliflər

1) İLKİN AŞKAR EDİLMİŞ AĞCİYƏR VƏRƏMLİ XƏSTƏLƏR ARASINDA K...

Rafiq İ.Bayramov,Ceyhun M.İsmayılzadə,Ramin N.Nəriman,Ürfanə B.Nağıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ftiziatriya kafedrası