“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471390

Müəlliflər

1) BUPLEURUM FRUTICOSUM L. NÖVÜ ÇİÇƏKLƏRİNİN KOMPONE...

Siracəddin V.Sərkərov,İlhamə R.Cahangirova,,Gültəkin Q.Qasımоva

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

2) TƏRKIBINDƏ SİTOTOKSİK AKTİVLİYƏ MALİK SESKVİTERPEN LAKT...

İlhamə R.Cahangirova,Siracəddin V.Sərkərov

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu