“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471527

Müəlliflər

1) BALİ ADASINDA BECƏRILƏN Piper betle L. YARPAQLARINDAN A...

I Made A.G.Virasuta1,Putu S.Yustiantara1,İngrid Y.J.Vage1,Ni M.W.Astuti1,Ni L.P.V.Paramita1,Yan Ramona2

Udayana Universiteti, riyaziyyat və təbii elmlər fakultəsi, əczaçılıq1 və biologiya2 kafedraları, İndoneziya