“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471362

Müəlliflər

1) RESBUBLİKADA DƏRMANLARLA KƏSKİN ZƏHƏRLƏNMƏLƏ HALLARININ...

İsmayıl N.Əfəndiyev

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, II daxili xəstəliklər kafedrası