“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471471

Müəlliflər

1) Əczaçılıq sənayеsinin inkişafında bеynəlxalq standartla...

Cəmilə C.Sailova,Şəfiqə A.Cabbarova