“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471533

Müəlliflər

1) DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN İSTEHSAL ŞƏRAİTİNƏ AID MÜASİR...

Əbülfəz A.Abdullazadə,Cəmilə C.Sailova,Ehtiram H.Əzimov,Rauf V.Əfəndiyev,Afət T.Tağıyeva,Razim T.Şükürov

AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

2) ÖLKƏDƏ ƏCZAÇILIQ FƏALİYYƏTİNƏ NƏZARƏTİN TƏŞKİLİ...

Məhbubə N.Vəliyeva1,Əbülfəz A.Abdullazadə2,Pərviz X.Əzizbəyov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası 2AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

3) ETİBARLI İSTEHSALAT PRAKTİKASININ (GMP) İNKİŞAF ...

Əbülfəz A.Abdullazadə,Cəmilə C.Sailova,Ehtiram H.Əzimov,Rauf V.Əfəndiyev,Razim T.Şükürov

AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

4) Diumankal, Bеtulеnol substansiyaların və onların dərman...

Azad Z.Abışеv,Еlsеvər M.Ağayеv,İnna K.Yurkoviç,Əbülfəz A.Abdullazadə,Anar B.Hüsеynov