“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471420

Müəlliflər

1) QLİSİRRİZİN TURŞUSU ƏSASINDA MÜALİCƏVİ-KOSMETOLOJİ VASİ...

Əfsanə E.Məmmədova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

2) QLİSİRRİZİN TURŞUSU ƏSASINDA MÜALİCƏVİ -KOSMETOLO...

Həmzə Ö.Əzizbəyov1,Əfsanə E.Məmmədova2,İlqar Ə.Həsənov3

15 saylı Bakı şəhəri Kliniki Xəstəxanası, yanıq şöbəsi 2Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası 3“Ömür” klinikası3, Bakı şəhəri

3) BIYAN ƏSASINDA OLAN KOSMETIK VASITƏLƏR

Əfsanə E.Məmmədova,Məhbubə N.Vəliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti,əczaçılıq texnologiyası,əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

4) İKİFAZALI EKSTRAKSİYA ÜSULUNDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ...

Əfsanə E.Məmmədova,Sərxan Ə.Tağıyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

5) QLİSİRRİZİN TURŞUSU ƏSASINDA MÜALİCƏVİ- KOSMETOLOJİ EMU...

Əfsanə E.Məmmədova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnolоgiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası