“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471464

Müəlliflər

1) ARTERİAL HİPERTONİYA OLAN XƏSTƏLƏRDƏ PERİNDOPRİLİN TƏTB...

Əhməd M.Babayev

AR SN, C. Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu