“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471469

Müəlliflər

1) Poliеn antibiotiki lеvorin A2-nin antioksidant aktivliy...

Jalə M.İbrahimova,Əhməd M.Hacıyеv