“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471300

Müəlliflər

1) BİSMUT TƏRKİBLİ PREPARATIN ÜÇLÜ ANTİHELİKOBAKTER TE...

İlhamə T.Əmiraslanova1,Əlihüseyn А.Hidayətov2,Bahadur E.Abbasov3

1Azərbaycan Tibb Universiteti, Tədris Terapevrik Klinikası 2Azərbaycan Tibb Universiteti, daxili xəstəliklər kafedrası 3AR SH, Milli Onkologiya Mərkəzi