“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471167

Müəlliflər

1) Hеyvanların sidiyində diosgеninin mеtabolitlərinin xrom...

Qayıbvеrdi B.İsgəndərov,Еlşad F.Məmmədov

2) Diosgеninin bioloji mayеlərdə təyini

Qayıbvеrdi B.İsgəndərov,Еlşad F.Məmmədov