“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471404

Müəlliflər

2) Əczaçılıq fəaliyyətinin müasir xüsusiyyətlərinə dair...

Məhbubə N.Vəliyеva,Еlmira A.Quliyеva,Sеvil C.Mеhraliyеva