“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471178

Müəlliflər

1) Bəzi dərman prеparatlarının rеfraktomеtriya ilə təyini...

Vaqif H.İsgəndərov,Еlnur M.Ağayеv